Charakteristika fondu

8 % p.a.

Cílový výnos

3 mld.

Cílová velikost fondu v Kč

7,1 %

Zhodnocení za rok 2023

34,4 %

Zhodnocení fondu od založení

O fondu

Fond WATT & YIELD je unikátní český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie. Díky této specifické strategii přináší investorům možnost podílet se na aktuálním trendu nárůstu podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie v ČR. Aktiva v energetice jsou ze své podstaty stabilní a důvěryhodná, protože nejsou přímo závislá na ekonomických cyklech. Ve fondu WATT & YIELD navíc na převážnou část obnovitelných zdrojů z našeho portfolia dohlížíme od jejich samotného vzniku. Většinu elektráren v portfoliu jsme z pozice zakladatele fondu sami stavěli a staráme se o jejich provoz a údržbu.

Kromě pozice zakladatele fondu jsme také jedním z jeho akcionářů. S investory jsme díky tomu na jedné lodi při budování dlouhodobého partnerství. Preferujeme takzvaný butikový přístup. S našimi partnery jednáme transparentně a přímo. Zaměřujeme se nejen na zhodnocení kapitálu, ale vedle cílového výnosu 8 % ročně nabízíme i exkluzivní servis zahrnující sportovní, kulturní a networkingová setkání. Do českého investičního prostředí přinášíme udržitelné investování známé ze západních zemí. Pro fond vybíráme výhradně aktiva, která mají pozitivní společenský a sociální dopad a zaručují stabilní, fondem cílený výnos pro investory.

Jste již investorem? Navštivte portál

Moje Amista

Základní parametry

Minimální investice

od 1 mil. Kč
následná investice od 100 tis. Kč

Růstová

investiční akcie

Měsíční

oceňování aktiv fondu

Strategie fondu

Vyhledávání, nákup a následný provoz vhodných obnovitelných zdrojů elektrické energie. Cílem fondu je vybudovat diverzifikované portfolio solárních a větrných elektráren.

Vývoj důležitých ukazatelů

Vývoj hodnoty investiční akcie

Vývoj hodnoty investiční akcie

Výkonnost fondu

Výkonnost fondu

Časová osa

Soubory ke stažení

Archiv dokumentů

Detailní informace

Název fondu PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
IČO 75161494
Zakladatel PORTIVA a.s.
Obhospodařovatel a Administrátor AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Znalec Kreston A&CE Consulting, s.r.o.
Auditor NEXIA AP a.s.
Očekávaný výnos 8 % p.a.
Investiční horizont min. 5 let
Oceňovací období měsíční
Celková nákladovost max. 2 % p.a. (součástí je i management fee)
Management fee 0,95 % p.a.
Performance fee 30 % z výnosu fondu většího než 6 % p.a.
Vstupní poplatek max. 5 % z investice
Výstupní poplatek 10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky
5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky
0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
Minimální investice od 1 milionu Kč
KID Sdělení klíčových informací dostupné zde

Kontaktujte nás