Portiva - znak

Od roku 2018 zastřešujeme aktiva a majetkové podíly svých akcionářů, kterým záleží na tom, v jakém prostředí budou dál žít a podnikat. Historie skupiny však sahá až do roku 1995, kdy byly položeny základy její stávající energetické divize. Již více než čtvrt století tak vyhledáváme a úspěšně rozvíjíme investiční příležitosti, jež pomáhají naplňovat hodnoty klíčové pro nás i naše okolí – stabilitu, soudržnost, úctu a odpovědnost.

Naše historie

Vstupujeme na španělský trh, obnovujeme development a přidáváme do portfolia fondu 8. elektrárnu.

Kupujeme moderní administrativní budovu SmíchOFF v Praze. Dokončujeme akvizici belgické softwarové společnosti Fastback a polské společnosti Softvig. Divestujeme VIPAP VIDEM KRŠKO.

Rozšiřujeme digital automotive divizi o prověřovatele vozů Cebia, Carvago expanduje do západní Evropy.
K energetické divizi připojujeme teplárenskou skupinu AHP 3T.

Vstupujeme do prémiového kancelářského projektu Astrid Offices. Kupujeme největší obchodní centrum ve Středočeském kraji Central Kladno.

Vstupujeme do společnosti EAG, zahajujeme akvizici VIPAP VIDEM KRŠKO a kupujeme první retail park. Zakládáme fond PORTIVA FONDY SICAV.

Zakládáme PORTIVA a. s., konsolidujeme majetkové podíly akcionářů do jednoho holdingu a rozšiřujeme zaměstnanecký tým.

Stavíme zatím poslední větrnou elektrárnu. Nakupujeme komerční nemovitosti s fungujícím hotelem v brněnských Zábrdovicích.

Hodnota společnosti přesahuje 1 miliardu Kč.

Budujeme první fotovoltaickou elektrárnu.

ELDACO se stává největším provozovatelem větrných elektráren v ČR.

Na Drahanské vrchovině spouštíme první větrnou elektrárnu.

Iva Šťastná získává kontrolní podíl.

Připravujeme projekty prvních větrných elektráren.

Vzniká společnost ELDACO, předchůdce PORTIVY.

Hodnota naší práce v číslech

13,78 mld. Aktiva*
3,17 mld. Obrat
859 mil. EBITDA
55 % Finanční zadluženost

* Pod správou skupiny k 31. 12. 2023

Portiva - znak

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele skupiny Portiva

Dlouhodobá udržitelnost a ohleduplnost vůči prostředí je pro nás klíčová

Zkratka ESG zastupuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí, respekt k sociálním hodnotám a aspekty prospěšného řízení společností.

ESG

Tyto hodnoty jsme se zavázali trvale ctít jak při každodenním vnitřním fungování skupiny, tak i při naplňování její investiční strategie navenek.

53,99 GWh

Pozitivní bilance

O tolik více elektřiny z OZE vyrobíme, než spotřebují naše firmy a zaměstnanci.

23 200 t

Úspora CO2

O tolik méně emisí vypustíme v porovnání s konvenčními zdroji.

76 000 t

Uhlí ročně

Tolik ušetříme při výrobě elektřiny prostřednictvím našich obnovitelných zdrojů.