Portiva - znak

Od roku 2018 zastřešujeme aktiva a majetkové podíly svých akcionářů, kterým záleží na tom, v jakém prostředí budou dál žít a podnikat. Historie skupiny však sahá až do roku 1995, kdy byly položeny základy její stávající energetické divize. Již více než čtvrt století tak vyhledáváme a úspěšně rozvíjíme investiční příležitosti, jež pomáhají naplňovat hodnoty klíčové pro nás i naše okolí – stabilitu, soudržnost, úctu a odpovědnost.

Naše historie

Vstupujeme na španělský trh, obnovujeme development a přidáváme do portfolia fondu 8. elektrárnu.

Kupujeme moderní administrativní budovu SmíchOFF v Praze. Dokončujeme akvizici belgické softwarové společnosti Fastback a polské společnosti Softvig. Divestujeme VIPAP VIDEM KRŠKO.

Rozšiřujeme digital automotive divizi o prověřovatele vozů Cebia, Carvago expanduje do západní Evropy.
K energetické divizi připojujeme teplárenskou skupinu AHP 3T.

Vstupujeme do prémiového kancelářského projektu Astrid Offices. Kupujeme největší obchodní centrum ve Středočeském kraji Central Kladno.

Vstupujeme do společnosti EAG, zahajujeme akvizici VIPAP VIDEM KRŠKO a kupujeme první retail park. Zakládáme fond PORTIVA FONDY SICAV.

Zakládáme PORTIVA a. s., konsolidujeme majetkové podíly akcionářů do jednoho holdingu a rozšiřujeme zaměstnanecký tým.

Stavíme zatím poslední větrnou elektrárnu. Nakupujeme komerční nemovitosti s fungujícím hotelem v brněnských Zábrdovicích.

Hodnota společnosti přesahuje 1 miliardu Kč.

Budujeme první fotovoltaickou elektrárnu.

ELDACO se stává největším provozovatelem větrných elektráren v ČR.

Na Drahanské vrchovině spouštíme první větrnou elektrárnu.

Iva Šťastná získává kontrolní podíl.

Připravujeme projekty prvních větrných elektráren.

Vzniká společnost ELDACO, předchůdce PORTIVY.

Portiva - znak Portiva - znak

Portivu tvoříme my

Iva Šťastná

Iva Šťastná

Předsedkyně představenstva

Řídí strategii skupiny. Definuje cíle a určuje směřování společnosti.

Pavel Svoreň

Pavel Svoreň

Člen představenstva a výkonný ředitel

Řídí PORTIVU a odpovídá za naplňování jejích cílů. Tvoří strukturu, konsoliduje skupinu, spoluvytváří investiční strategii, stará se o vztahy s partnery. Je akcionářem skupiny.

Jiří Hladký

Jiří Hladký

Vedoucí finančního oddělení

Má na starosti veškeré finance. Díky němu jsou daně, účetnictví a cashflow skupiny v naprostém pořádku.

Rostislav Andrlík

Rostislav Andrlík

Spolupracující advokát

Poskytuje převážnou část právních služeb odebíraných společnostmi skupiny.

Miloslav Kocek

Miloslav Kocek

Asset manager

Má na starost vybudování a vedení oddělení property managementu pro stávající i budoucí real estate projekty skupiny.

Jakub Lukša

Jakub Lukša

Manažer fondu a distribuce

Řídí fond kvalifikovaných investorů. Má na starosti rozvoj distribučních kanálů, vztahy s investory a problematiku regulatoriky a compliance.

Jakub Dalecký

Jakub Dalecký

Analytik

Vytváří finanční modely, predikuje cash flow a analyzuje trhy. Zajišťuje tak podklady pro manažerské rozhodování.

Ivo Vojáček

Ivo Vojáček

Business development manager

Má na starosti další expanzi energetického portfolia skupiny. Jeho zodpovědností je
identifikovat, přivést a zajistit realizaci nových projektů v oblasti obnovitelných zdrojů.

Adriana Pivovarníková

Adriana Pivovarníková

Front office & special projects

Připravuje podklady a rešerše pro účely nových investic v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, sleduje ESG.

Hodnota naší práce v číslech

11,8 mld. Aktiva*
2,9 mld. Obrat
639 mil. EBITDA
40 % Finanční zadlužení

* Pod správou skupiny k 31. 12. 2022

Portiva - znak

Finanční ukazatele skupiny

Dlouhodobá udržitelnost a ohleduplnost vůči prostředí je pro nás klíčová

Zkratka ESG zastupuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí, respekt k sociálním hodnotám a aspekty prospěšného řízení společností.

ESG

Tyto hodnoty jsme se zavázali trvale ctít jak při každodenním vnitřním fungování skupiny, tak i při naplňování její investiční strategie navenek.

53,99 GWh

Pozitivní bilance

O tolik více elektřiny z OZE vyrobíme, než spotřebují naše firmy a zaměstnanci.

23 200 t

Úspora CO2

O tolik méně emisí vypustíme v porovnání s konvenčními zdroji.

76 000 t

Uhlí ročně

Tolik ušetříme při výrobě elektřiny prostřednictvím našich obnovitelných zdrojů.