Jsme středoevropský family office

Tvoříme budoucnost pro další generace. Zodpovědně.

Zaměřujeme se na budování trvalé hodnoty v sektorech s přímým dopadem na budoucí podobu společnosti a prostředí, v němž žijeme.

Portiva znak
Portiva - znak
Energetika

Energetika

Jádro nejstarší divize v našem portfoliu tvoří obnovitelné zdroje. Věříme, že čistá energie má smysl. Proto vlastníme a provozujeme už 15 větrných a fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 33 MW. Zároveň působíme v oblasti výroby a distribuce tepla.

Real Estate

Real Estate

Realitní divize skupiny stojí na kvalitních komerčních nemovitostech, v nichž se lidé cítí dobře – od nákupních a obchodních center, až po prémiové kancelářské budovy. Preferujeme investice do udržitelných nemovitostí držících certifikace LEED a BREAM.

Digital Automotive

Digital Automotive

Prostřednictvím majoritního podílu ve skupině EAG konsolidujeme evropský trh v oblasti digitálních a IT služeb pro automotive. Jsme největším dodavatelem dat a providerem digitálních řešení v regionu střední Evropy.

Finance

Finance

Jsme zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů PORTIVA FONDY SICAV a.s. a podfondu WATT & YIELD zaměřeného na obnovitelné zdroje elektrické energie. Klientům tak umožňujeme udržitelné investování do aktiv nacházejících se přímo na území České republiky.

Portiva - znak

Naše vize

Stojíme na pečlivě a dlouhodobě budovaných základech vycházejících z rodinných hodnot, jako je stabilita, soudržnost, úcta a odpovědnost. K akvizicím a růstu skupiny přistupujeme s ohledem na prostředí, v němž působíme a na budoucnost příštích generací. Majetkové portfolio spravujeme aktivně, diverzifikujeme ho a snižujeme rizika. Příležitosti pro další rozvoj skupiny přitom hledáme nejen v České republice, ale s pokorou se hlásíme k ambici být významným hráčem v celém středoevropském regionu.

Skupina v číslech

Klíčové finanční a ekonomické ukazatele zdaleka nejsou jediným měřítkem úspěchu. Mimo jiné ale ukazují, že se nám podařilo za necelé čtyři roky existence více než ztrojnásobit objem aktiv a významně navýšit zisk i obrat.

13,78 mld. Aktiva*
3,17 mld. Obrat
859 mil. EBITDA
55 % Míra zadlužení

* Pod správou skupiny k 31.12.2023

Co o nás říkají naši partneři

CEBIA

Jsem velmi rád, že se po třiceti letech budování Cebie budu podílet na jejím plynulém přechodu pod křídla lídra v oboru a na jejím dalším rozvoji a růstu. Díky novému vlastníkovi budeme moci rychleji investovat do dalších oblastí auto-moto odvětví, rozšiřovat tím portfolio našich produktů a služeb a zároveň výrazně rozvíjet i ty stávající.“ Martin Pajer, generální ředitel společnosti

CRESTYL

„Obchodní centrum v Kladně jsme stejně jako naše další projekty vybudovali s dlouhodobou vizí a ve vysoké kvalitě. Jsme rádi, že se novým majitelem stala právě Portiva, protože chce Central Kladno dále rozvíjet.“ Simon Johnson, výkonný ředitel developerské skupiny Crestyl

Portiva - znak