Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna

FVE Roudné

Dodavatel: REC
Počet kusů PV panelu: 11910

Adresa Roudné, Česká republika
Instalovaný výkon 2,7 MWp
Licence do 2035
Mapa České republiky

Objekt FVE bezprostředně navazuje na intravilán obce Roudné.