Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna

FVE Roudné

Dodavatel: REC
Počet kusů PV panelu: 11910

Adresa Roudné
Instalovaný výkon 2,7 MWp
Datum uvedení do provozu 2010
Mapa České republiky

Objekt FVE bezprostředně navazuje na intravilán obce Roudné.