Zaměření fondu
Datum založení
Cílový výnos
Výnos za posledních 12 měsíců
Výnos od založení
Auditor
Depozitář
Investiční společnost
 

WATT & YIELD

Zaměření fondu Nákup a provoz zdrojů obnovitelné energie
Datum založení 4. 9. 2019
Cílový výnos 8 %
Výnos za posledních 12 měsíců 7,1 %
Výnos od založení 34,4 %
Auditor NEXIA AP a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Investiční společnost AMISTA investiční společnost, a.s.

EAG Digital Automotive

Zaměření fondu Nákup technologických společností
Datum založení 8. 11. 2023
Cílový výnos až 15 %
Výnos za posledních 12 měsíců nový fond
Výnos od založení nový fond
Auditor Kreston A&CE Group, s. r. o.
Depozitář Československá obchodní banka, a. s.
Investiční společnost AMISTA investiční společnost, a.s.

O skupině Portiva

Investiční skupina PORTIVA vznikla v červnu 2018 konsolidací aktiv a majetkových podílů akcionářů skupiny v oblasti energetiky. Její historie ovšem sahá až do roku 1995, kdy byla založena společnost ELDACO. Ta spravuje celkem 15 větrných a fotovoltaických elektráren,

jež tvoří jádro energetické divize holdingu. Většinu z nich sama vybudovala. Mezi základní investiční pilíře skupiny PORTIVA dále patří oblasti real estate, softwarových služeb v automotive a správa investičních fondů. Skupina dnes zaměstnává 450 lidí.

Kontaktujte nás