Charakteristika fondu

6 % p.a.

Cílový výnos

3 mld.

Cílová velikost fondu v Kč

8

Větrné
elektrárny*

12

Solárních a vodních elektráren*

*Předpokládané složení fondu

O fondu

Fond WATT & YIELD je jediný fond v ČR, který spojuje energetiku a nemovitosti. Díky této unikátní strategii můžeme našim partnerům zaručit skutečnou diverzifikaci napříč obory, segmenty i trhy. Energetika i nemovitosti jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, my navíc na investice dohlížíme od samého začátku. Všechny elektrárny v portfoliu jsme z pozice zakladatele fondu sami stavěli a staráme se o jejich provoz, nemovitosti sledujeme dlouho předtím, než je převezmeme, a poté se staráme o jejich rozvoj a modernizaci.

Jsme totiž také akcionářem fondu a budujeme dlouhodobá partnerství. Preferujeme tzv. butikový přístup. S našimi partnery jednáme transparentně a napřímo. Nezaměřujeme se pouze na zhodnocení kapitálu, ale i exkluzivní servis zahrnující sportovní, kulturní a networkingová setkání. Do českého investičního prostředí přinášíme udržitelné investování známé ze západních zemí. Pro fond vybíráme výhradně aktiva, která mají pozitivní společenský a sociální dopad.

Vývoj důležitých ukazatelů

Vývoj hodnoty investiční akcie

Portiva Vývoj hodnoty investiční akcie

Výkonnost fondu

Portiva Výkonnost fondu

Pohybujte se v těch správných kruzích

Kruh - ikona

Na setkáních investorů vás seznámíme s těmi správnými lidmi.

Kruh - ikona

Poznáte nás a naši investiční strategii

Kruh - ikona

Získáte pravidelný výnos

Kruh - ikona

Vstoupíte do rodinného kruhu PORTIVA

5 nejčastějších FAQ

 • 1.Jaká je výše kupónu?

  Podfond nevyplácí kupón, ty vyplácí většinou dluhopisy. Hodnota investice se odvíjí od hodnoty investiční akcie, která je přeceňována na kvartální bázi administrátorem fondu – Amistou.

 • 2.Budou investorům vypláceny dividendy?

  Podfond neplánuje vyplácet dividendy. Investiční akcie podfondu počítají s růstovou distribucí zisku, tzn. u těchto investičních akcií je zisk použit k dalším investicím a je promítnut do zvýšení hodnoty investičních akcií. Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk použit (i) k výplatě podílu na zisku (dividendě) nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku podfondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

 • 3.Jak zjistím aktuální hodnotu mé investice/investiční akcie?

  Každému investorovi je zřízen vlastní účet v obchodním systému eFolio administrátora fondu. Zde má investor přístup k jeho investicím, aktuálnímu vývoji kurzu, informacím o fondu – statutu fondu a podfondu.

 • 4.Jaká je výše výstupního poplatku?

  10 % držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky, 5 % držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky. Pokud klient drží akcie > 3 roky, neplatí žádný výstupní  oplatek. Doba je počítána od data připsání akcií na majetkový účet klienta.

 • 5.Jaký je proces investování do fondu v momentě kdy klient učiní rozhodnutí o investici?
  1. Dochází k identifikaci a kontrole investora dle AML zákona; dále je proveden
   test vhodnosti investora (+ v případě investice pod 125 tis. EUR i test přiměřenosti).
  2. S klientem je uzavřena smluvní dokumentace nutná k realizaci investice.
  3. Investor skládá peníze na sběrný účet u depozitáře fondu – Komerční banky.
  4. Po skončení kvartálu dochází k přecenění investiční akcie Administrátorem
   (do 25. dne po skončení kvartálu) a vydání/připsání investičních akcií na majetkový účet klienta.
 • 6.Co je to TER?

  Jedná se o ukazatel celkové nákladovosti podfondu. Zkratka vychází z anglického Total Expense Ratio a vyjadřuje poměrový ukazatel celkových průběžných nákladů podfondu k objemu spravovaného majetku.

Soubory ke stažení

Detailní informace

Název fondu PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
IČO 75161494
Zakladatel PORTIVA a.s.
Obhospodařovatel a Administrátor AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář Komerční banka a.s.
Znalec Kreston A&CE Consulting, s.r.o.
Auditor NEXIA AP a.s.
Očekávaný výnos 6 %
Investiční horizont min. 5 let
Oceňovací období měsíční
Celková nákladovost max. 2 % p.a. (Součástí je i management fee)
Management fee 0,95 % p.a.
Performance fee 45 % z výnosu fondu většího než 5 % p.a.
Vstupní poplatek max. 3 % z investice
Výstupní poplatek 10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky
5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky
0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
Minimální investice od 1 milionu Kč
KID Sdělení klíčových informací dostupné zde

Kontaktujte nás