Charakteristika fondu

8 % p.a.

Cílový výnos

3 mld.

Cílová velikost fondu v Kč

8

Větrné
elektrárny*

12

Solárních a vodních elektráren*

*Předpokládané složení fondu

O fondu

Fond WATT & YIELD je unikátní český investiční fond zaměřený na obnovitelné zdroje elektrické energie. Díky této specifické strategii přináší investorům možnost podílet se na aktuálním trendu nárůstu podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie v ČR. Aktiva v energetice jsou ze své podstaty stabilní a důvěryhodná, protože nejsou přímo závislá na ekonomických cyklech.
Ve fondu WATT & YIELD navíc na obnovitelné zdroje z našeho portfolia dohlížíme od jejich samotného vzniku. Všechny elektrárny v portfoliu jsme z pozice zakladatele fondu sami stavěli a staráme se o jejich provoz i údržbu.

 

Kromě pozice zakladatele fondu jsme také jedním z jeho akcionářů. S investory jsme díky tomu na jedné lodi při budování dlouhodobého partnerství. Preferujeme takzvaný butikový přístup. S našimi partnery jednáme transparentně a přímo. Zaměřujeme se nejen na zhodnocení kapitálu, ale vedle cílového výnosu 8 % ročně nabízíme i exkluzivní servis zahrnující sportovní, kulturní a networkingová setkání.
Do českého investičního prostředí přinášíme udržitelné investování známé za západních zemí. Pro fond vybíráme výhradně aktiva, která mají pozitivní společenský a sociální dopad a zaručují stabilní fondem cílený výnos pro investory.

Vývoj důležitých ukazatelů

Vývoj hodnoty investiční akcie

Vývoj hodnoty investiční akcie

Výkonnost fondu

Výkonnost fondu

Pohybujte se v těch správných kruzích

Kruh - ikona

Na setkáních investorů vás seznámíme s těmi správnými lidmi.

Kruh - ikona

Poznáte nás a naši investiční strategii

Kruh - ikona

Získáte pravidelný výnos

Kruh - ikona

Vstoupíte do rodinného kruhu PORTIVA

5 nejčastějších FAQ

 • 1.Jaká je výše kupónu?

  Podfond nevyplácí kupón, ty vyplácí většinou dluhopisy. Hodnota investice se odvíjí od hodnoty investiční akcie, která je přeceňována na kvartální bázi administrátorem fondu – Amistou.

 • 2.Budou investorům vypláceny dividendy?

  Podfond neplánuje vyplácet dividendy. Investiční akcie podfondu počítají s růstovou distribucí zisku, tzn. u těchto investičních akcií je zisk použit k dalším investicím a je promítnut do zvýšení hodnoty investičních akcií. Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ziskem, může být tento zisk použit (i) k výplatě podílu na zisku (dividendě) nebo (ii) k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku podfondu. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku podfondu náleží do působnosti valné hromady Fondu.

 • 3.Jak zjistím aktuální hodnotu mé investice/investiční akcie?

  Každému investorovi je zřízen vlastní účet v obchodním systému eFolio administrátora fondu. Zde má investor přístup k jeho investicím, aktuálnímu vývoji kurzu, informacím o fondu – statutu fondu a podfondu.

 • 4.Jaká je výše výstupního poplatku?

  10 % držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky, 5 % držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky. Pokud klient drží akcie > 3 roky, neplatí žádný výstupní  oplatek. Doba je počítána od data připsání akcií na majetkový účet klienta.

 • 5.Jaký je proces investování do fondu v momentě kdy klient učiní rozhodnutí o investici?
  1. Dochází k identifikaci a kontrole investora dle AML zákona; dále je proveden
   test vhodnosti investora (+ v případě investice pod 125 tis. EUR i test přiměřenosti).
  2. S klientem je uzavřena smluvní dokumentace nutná k realizaci investice.
  3. Investor skládá peníze na sběrný účet u depozitáře fondu – Komerční banky.
  4. Po skončení kvartálu dochází k přecenění investiční akcie Administrátorem
   (do 25. dne po skončení kvartálu) a vydání/připsání investičních akcií na majetkový účet klienta.
 • 6.Co je to TER?

  Jedná se o ukazatel celkové nákladovosti podfondu. Zkratka vychází z anglického Total Expense Ratio a vyjadřuje poměrový ukazatel celkových průběžných nákladů podfondu k objemu spravovaného majetku.

Soubory ke stažení

Detailní informace

Název fondu PORTIVA FONDY SICAV a.s.
Název podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
IČO 75161494
Zakladatel PORTIVA a.s.
Obhospodařovatel a Administrátor AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář Komerční banka a.s.
Znalec Kreston A&CE Consulting, s.r.o.
Auditor NEXIA AP a.s.
Očekávaný výnos 8 %
Investiční horizont min. 5 let
Oceňovací období měsíční
Celková nákladovost max. 2 % p.a. (Součástí je i management fee)
Management fee 0,95 % p.a.
Performance fee 30 % z výnosu fondu většího než 6 % p.a.
Vstupní poplatek max. 5 % z investice
Výstupní poplatek 10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky
5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky
0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
Minimální investice od 1 milionu Kč
KID Sdělení klíčových informací dostupné zde

Kontaktujte nás