Fondu WATT & YIELD se vyplatil obezřetný přístup, investorům tak mohl znovu přinést výnos nad 6% cílem

Zhodnocení 6,13 % se fondu WATT & YIELD loni podařilo dosáhnout i přesto, že musel absorbovat jednorázový nepříznivý vliv legislativních změn.

Fondu se vyplatila obezřetnost prostřednictvím takzvaných rizikových přirážek, jež mohl ve správnou chvíli rozpustit a udržet tak hodnotu svých aktiv.

Nyní je nejistota ohledně budoucí podpory obnovitelných zdrojů v Česku definitivně pryč, což stabilitu fondu ještě posiluje.

Na první polovinu letošního roku připravuje WATT & YIELD akvizice hned dvou fotovoltaických elektráren v České republice. Podíl větrných a solárních elektráren na celkovém výkonu zdrojů v portfoliu se tak téměř vyrovná.

Investiční fond WATT & YIELD přinesl v roce 2021 investorům zhodnocení 6,13 %. Celoroční výnosový cíl 6 % se mu podařilo znovu překonat i přesto, že se musel stejně jako ostatní hráči na trhu vyrovnat s vlivem přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Ta podle očekávání přinesla korekci podpory solárních elektráren formou nové 10% solární daně. „Jednalo se o jednorázový vliv, na který jsme byli perfektně připraveni díky takzvaným rizikovým přirážkám. Jejich rozpuštění nám umožnilo zabránit poklesu hodnoty aktiv fondu a už ve čtvrtém čtvrtletí jsme se mohli vrátit na standardní výnosovou trajektorii,” popisuje manažer fondu WATT & YIELD Jakub Lukša.

Za samotné čtvrté čtvrtletí fond dosáhl nadprůměrného výnosu 2,64 %, což Lukša přičítá zejména příznivému počasí. „Závěr roku tradičně přeje větrným elektrárnám a ani rok 2021 nebyl výjimkou. Větrné zdroje navíc tvoří po poslední akvizici 75 % portfolia fondu, a tak měla jejich výroba na výnos největší vliv. Také fotovoltaické elektrárny však svými vynikajícími výsledky přispěly ke zhodnocení prostředků investorů. Zejména se o to zasloužil jejich vysoce nadprůměrný výkon v říjnu,” přiblížil Lukša. Na výkonnosti fondu se odrazila rovněž skutečnost, že WATT & YIELD mohl ve čtvrtém čtvrtletí rozpustit i zbytek mimořádných rizikových přirážek, které si z obezřetnostních důvodů ponechal kvůli možným dozvukům dopadů legislativních změn.

Nyní, když je už spekulacím o budoucí podpoře obnovitelných zdrojů v Česku definitivně konec a zákonná úprava nabyla jasné podoby, vstupuje WATT & YIELD do roku 2022 v silnější pozici. Stabilita fondu navíc vyplývá také z dlouhodobých smluv o dodávkách energie ze zdrojů v jeho portfoliu. „Ať už se momentální cena elektřiny na trhu pohybuje jakýmkoli směrem, nás se její kolísání netýká. V kontraktech máme sjednané pevné ceny, a tak vždy předem víme za kolik námi vyrobenou energii dodáme obchodníkům,” řekl manažer fondu.

Na první polovinu roku 2022 fond navíc připravuje akvizici dvou fotovoltaických elektráren, přičemž první ze zdrojů plánuje do portfolia zařadit již v prvním čtvrtletí. „Jedná se o zdroje o celkovém instalovaném výkonu zhruba 4 MWp. Jeden z nich se nachází v Jihočeském kraji, druhý na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Po akvizicích se podíl solárních elektráren na celkovém výkonu všech zdrojů ve fondu zvýší na 48 %. Na větrné elektrárny pak bude připadat 52 %, čímž dále posílíme diverzifikaci portfolia,” upřesnil Lukša.

Nové akvizice fond uskuteční mimo jiné i díky přílivu kapitálu od investorů a výhledu na další růst v roce 2022. „Od roku 2019, kdy WATT & YIELD vznikl, se nám postupně daří dostávat se do povědomí investorů. Investičních fondů zaměřených čistě na obnovitelné zdroje energie je v Česku málo, přitom jde celosvětově o velmi perspektivní oblast, což dokazují i dosavadní výsledky našeho fondu,” řekl Lukša a dodal, že růstu fondu v oblasti distribuce nově pomáhá také loni navázaná spolupráce se společností Conseq, největším nezávislým investičním manažerem v České republice.

Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na fondy.portiva.cz.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Nekonsolidovaný objem aktiv pod správou skupiny přesáhl k 31. 12. 2020 8,2 mld. Kč při obratu téměř 3,2 mld. korun a EBITDA 358 mil. Kč. Více na www.portiva.cz

Fotografie ke stažení zde.