Investice
v rodinném
kruhu

Nepřipravujte se na budoucnost. Vytvořte si ji.

Butikový fond pro kvalifikované investory
Více zde >>

„Příležitosti pro investice hledáme
už od roku 1995.“

V roce 2018 jsme založili investiční skupinu PORTIVA, abychom zastřešili aktiva a majetkové podíly našich akcionářů ve čtyřech hlavních divizích:

Energetika

V roce 1995 vznikla společnost ELDACO, pod kterou nyní spadá 10 společností. Klíčovou energetickou divizi PORTIVY tvoří 14 větrných a fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 30 MW.

Reality

Do našeho portfolia patří například největší obchodní centrum ve Středočeském kraji Central Kladno, nákupní centrum v Ivančicích a nebo nově budovaná prémiová kancelářská budova v pražských Holešovicích Astrid Offices. Připravujeme akvizice dalších obchodních center a prémiových kanceláří.

Private equity

Realizujeme private equity akvizice výrobních firem a technologických společností v automotive. Jsme největším akcionářem společnosti Vipap Videm Krško, největší papírny na Balkáně. Držíme majoritní podíl v holdingu European Auto Group, leadrovi v technologických a softwarových službách pro automotive v regionu CEE.

Finance

Jsme zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů PORTIVA FONDY a.s. a podfondu WATT & YIELD zaměřeného na obnovitelné zdroje a real estate.

„Majetkové portfolio spravujeme aktivně.
Diverzifikujeme, snižujeme riziko a dále rozšiřujeme.“

Klíčové ukazatele aktiv pod správou k 1. 5. 2021

8,231 MLD. Kč

AKTIVA

3,188 MLD. Kč

OBRAT

358 MIL. Kč

EBITDA

38 %

ZADLUŽENOST

600+

POČET ZAMĚSTNANCŮ

TÝM
PORTIVA

Iva Šťastná Předsedkyně
představenstva

Řídí strategii skupiny. Definuje cíle a určuje směřování společnosti.

Iva absolvovala elektrotechnickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě.

Podnikatelskou dráhu začala obchodováním na finančních trzích. Od přelomu milénia budovala energetickou skupinu ELDACO, kterou v roce 2018 začlenila do struktury skupiny PORTIVA. Iva se věnuje i charitativním projektům v nadaci Veronica.

Ve volném čase ji nejčastěji zastihnete na golfu nebo u dobré kávy. Taky ráda cestuje.

Pavel Svoreň Člen představenstva
a výkonný ředitel

Řídí PORTIVU. Tvoří strukturu, konsoliduje skupinu, spoluvytváří investiční strategii, stará se o vztahy s partnery.

Pavel vystudoval Mezinárodní vztahy a Energetickou bezpečnost na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Obor Mezinárodní vztahy absolvoval i na University of Tallinn.

Před příchodem do skupiny PORTIVA působil jako ředitel energetické divize investiční skupiny DRFG, na ministerstvu průmyslu a obchodu, v energetické společnosti Slovenský plynárenský priemysel a na Velvyslanectví ČR v Tallinnu.

Od náročné práce odpočívá hlavně u lyžování, golfu a když má čas, rád cestuje.

Jiří Hladký Vedoucí finančního
oddělení

Má na starosti veškeré finance. Díky němu jsou daně, účetnictví a cashflow skupiny v naprostém pořádku.

Jiří získal inženýrský titul na Mendelově univerzitě v Brně na Provozně ekonomické fakultě v oboru manažersko-ekonomickém.

Před PORTIVOU působil jako účetní a daňový poradce ve skupině ELDACO a u řady dalších klientů. Zároveň je nezávislým daňovým poradcem a členem komory daňových poradců ČR.

Od čísel si nejvíc odpočine při jízdě na kole, běhu nebo s dobrou knihou. Také rád cestuje.

Rostislav Andrlík Spolupracující advokát

Poskytuje převážnou část právních služeb odebíraných společnostmi skupiny.

Právo Rostislav vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Už tam ho zajímala akviziční oblast a právo nových technologií.

Přes dva roky působil v advokacii jako koncipient. Věnoval se korporátnímu právu a holdingovým strukturám, převážně pro skupinu DRFG. Pro PORTIVA pracoval od roku 2018. Od ledna roku 2020 je advokátem.

Rostislav má rád auta, technologie a romány z druhé světové války. Ale odpočine si i u florbalu nebo lakrosu.

Miloslav Kocek Asset manager

Má na starost vybudování a vedení oddělení property managementu pro stávající i budoucí real estate projekty skupiny.

Jako asset manager je odpovědný také za strategický rozvoj největšího obchodního centra ve Středočeském kraji.

V retailu se Miloslav pohybuje již téměř 15 let. Své manažerské zkušenosti zpočátku sbíral v malé obchodní společnosti, kde začínal na pozici technicko-obchodního managera a postupně se vypracoval přes centre managera až na místo asset managera. Na této pozici pracoval 8 let v realitní skupině CPI Property Group, kde řídil 3 obchodní centra.

Miloslav ve svém volném čase relaxuje s rodinou na chalupě, v létě na kole, pěších výletech a rád si zahraje tenis. V zimě střídá podle podmínek výlety na skialpech, snowboard nebo lyže.

Jakub Lukša Manažer fondu
a distribuce

Řídí fond kvalifikovaných investorů. Má na starosti rozvoj distribučních kanálů, vztahy s investory a problematiku regulatoriky a compliance.

Zastává pozici fund managera podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD zaměřující se na investice do obnovitelných zdrojů energie a zelených nemovitostí.

Má na starosti rovněž rozvoj distribuční sítě a komunikaci s partnery z řad finančních poradců i s klienty fondu.

Jakub vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2016 složil advokátní zkoušky. V oblasti právní regulace kapitálových trhů se pohybuje již více než 8 let. V rámci své advokátní praxe se podílel na zakládání fondu kvalifikovaných investorů, přípravě dluhopisových emisí s prospektem schváleným ČNB, licenčních řízeních před ČNB a výkonu činnosti compliance pro společnosti působící na kapitálových trzích.

Jakub Dalecký Analytik

Vytváří finanční modely, predikuje cash flow a analyzuje trhy. Zajišťuje tak podklady pro manažerské rozhodování.

Vzdělání Jakub získal na magisterském oboru Finance a investiční management na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Už během studia Jakub pracoval v Komerční bance, kde spravoval hypoteční úvěry.

Ve volném čase se věnuje rádiem řízeným modelům aut, fitness, jízdě na kolečkových bruslích nebo snowboardingu.

Radana Mělnická Office asistentka

Stará se o denní vedení provozu kanceláře, zajišťování administrativních činností, realizaci marketingových aktivit a komunikaci s dodavateli.

Bakalářský titul získala na Mendelově univerzitě v Brně, Fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií, vystudovala obor Regionální rozvoj se specializací na veřejnou správu.

3 roky pracovala na několika pozicích na Úřadu práce. Poté z veřejné správy přešla k soukromé stavební firmě, kde vykonávala pozici asistentky jednatele.

Radanu baví pečení, odreagovat se chodí na kondiční box nebo běhat do přírody.

Karel Chlup Energetika

Specializuje se na elektrotechniku a IT.

Svoje pracovní zkušenosti získával mimo jiné jako specialista testovacích zařízení pro desky plošných spojů. Rovněž se podílel na projektování, výrobě a instalaci řídících rozvaděčů pro průmysl.

Volný čas tráví nejraději v přírodě, kde se věnuje entomologii a houbaření. Mezi jeho další koníčky patří lyžování, jízda na kole či posezení s rodinou a přáteli u rozpáleného grilu.

STRUKTURA
SKUPINY

„PORTIVA zastřešuje činnost
portfolia společností ve 4 hlavních odvětvích.
Celková hodnota aktiv přesahuje 8 miliard.“

ENERGETIKA
ELDACO a.s.
WIND FINANCE a.s.
VĚTRNÉ FARMY a.s.
VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s.
OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.
VYSOČINA WIND a.s.
SOLARPARK beta a.s.
SOLARPARK gama a.s.
SOLARPARK delta a.s.
SOLAR PROJEKT s.r.o.
SOLAR PROJEKT LIBNÍČ s.r.o.
AHP 3T
AHP Beta
REALITY
PORTIVA Real Estate a.s.
NC Ivančice s.r.o.
Astrid office s.r.o.
OC Kladno HoldCo s.r.o.
KCC Development s.r.o.
PRIVATE EQUITY
PORTIVA Private Equity a.s.
EAG a.s.
Carvago Trading s.r.o.
TEAS spol s.r.o.
TEAS SK s.r.o.
AUTOSOFT Company s.r.o.
Carvago holding a.s.
Carvago trading
VIPAP VIDEM Krško
LEVAS Krško d.d.
LEVAS Krško d.o.o.
EVOVIP d.o.o.
ZEL-EN d.o.o.
FINANCE
PORTIVA FONDY SICAV a.s.
WATT & YIELD podfond

Kontakt

Chcete s námi spolupracovat nebo se jen na něco zeptat?
Nechte nám zprávu, ozveme se vám!