Charakteristika fondu

12 % p.a.

Cílový výnos

700 mil.

Cílová velikost fondu v Kč

5 let a více

Investiční horizont

O fondu

Fond WATT & BUILD se zaměřuje na výstavbu obnovitelných zdrojů energie – především fotovoltaických a větrných elektráren. Strategií fondu je vyhledávat vhodné projekty disponující pozemky, platným územním rozhodnutím a smlouvou o připojení k elektrické soustavě. Fond následně pokryje stavební část projektu až po spuštění výroby energie. Aktuálně fond připravuje výstavbu o celkovém plánovaném výkonu 50 megawattů. Strategie fondu WATT & BUILD vychází z potenciálu a rostoucí poptávky po obnovitelné energii

v celé Evropě i poptávky investorů, kteří se na výnosech z projektů obnovitelné energie chtějí podílet. Regionální zaměření výstavby se orientuje zejména na Španělsko, Itálii, Srbsko a další země, kde je výstavba obnovitelných zdrojů podporována. Cílová velikost fondu v Kč je 700 mil. a další rozvoj je plánovaný skrze prodej dokončených projektů externím subjektům nebo v rámci synergie s fondem WATT & YIELD. Díky tomu je zajištěn celý investiční cyklus.

Jste již investorem? Navštivte portál

Moje Codya

Základní parametry

Minimální investice

od 1 mil. Kč
následná investice od 100 tis. Kč

Růstová

investiční akcie

Měsíční

oceňování aktiv fondu

Strategie fondu

Akviziční cíle

Projekty se zajištěným pozemkem, připojením do soustavy a uzemním rozhodnutím.

Exitové cíle

Po dokončení výstavby a připojení do sítě prodej do WATT & YIELD nebo třetím stranám.

Oblasti výstavby

Development obnovitelných zdrojů se zaměřením na území Evropy.

Přehled projektů ve výstavbě

Španělsko
41,6 MWp

FVE Garrofa

Instalovaný výkon 3,50 MWp
Lokalita Alicante

FVE Valdecarros

Instalovaný výkon 6,30 MWp
Lokalita Valladolid

FVE Camunyas

Instalovaný výkon 4,70 MWp
Lokalita Valladolid

FVE Calvo

Instalovaný výkon 6,30 MWp
Lokalita Madrid

FVE Estandarte

Instalovaný výkon 5,20 MWp
Lokalita Valladolid

FVE Chulapo

Instalovaný výkon 7,80 MWp
Lokalita Madrid

FVE Perdido

Instalovaný výkon 7,80 MWp
Lokalita Madrid
Česko
3 MWp

FVE Mydlovary

Instalovaný výkon 3 MWp
Lokalita Mydlovary

Soubory ke stažení

Detailní informace

Název fondu PORTIVA FONDY II SICAV a.s
Název podfondu Portiva II, WATT & BUILD podfond
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
IČO 75164388
Zakladatel PORTIVA a.s.
Obhospodařovatel a Administrátor CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Znalec Kreston A&CE Group, s.r.o.
Auditor TPA Group
Investiční horizont 5 a více let
Oceňovací období měsíční
Management fee až 1,5 % p.a.
Vstupní poplatek až 5 %
Výstupní poplatek 10 % z hodnoty investice držel-li klient akcie po dobu kratší než 2 roky
5 % z hodnoty investice držel-li klient akcie fondu po dobu kratší než 3 roky
0 % držel-li klient akcie fondu alespoň 3 roky
Minimální investice od 1 milionu Kč

Kontaktujte nás