Fond WATT & YIELD se i přes změnu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů udržel ve třetím čtvrtletí v plusu

Fond hlásí návrat na standardní výnosovou trajektorii.

Obezřetný přístup vedení fondu WATT & YIELD zajistil investorům výnos i v letošním třetím čtvrtletí. Rozpuštěním rizikových přirážek dokázal fond zmírnit dopad legislativních změn.

Vliv novely zákona o podpoře OZE je jednorázový. V příštích čtvrtletích se WATT & YIELD znovu vrátí na cestu k dosahování čistého cílového výnosu 6 % ročně.

Už na první polovinu příštího roku fond navíc chystá akvizici další elektrárny, díky níž opět navýší hodnotu svých aktiv.

Investiční fond WATT & YIELD přinesl investorům ve třetím čtvrtletí výnos 0,2 %. Dosáhnout černých čísel se mu podařilo i přesto, že zákonodárci rozhodli o očekávané korekci podpory solárních elektráren formou nové 10% solární daně. „Přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie vítáme. Po letech díky ní skončilo období spekulací o budoucí výši podpory obnovitelných zdrojů a otevřela se tak cesta k jejich dalšímu rozvoji,” uvedl manažer fondu WATT & YIELD Jakub Lukša.

S dopady legislativní změny se fond vypořádal nad očekávání dobře díky tomu, že se už od svého vzniku v roce 2019 na přijetí novely připravoval. Uplatňoval takzvané rizikové přirážky, jež nyní mohl rozpustit a zabránit tím poklesu hodnoty aktiv. „Konkrétním dopadem na naše investory tak bylo pouze jednorázové snížení výnosu ve třetím čtvrtletí. V dalších kvartálech se už vrátíme na standardní výnosovou trajektorii vedoucí k dosahování cílového zhodnocení 6 % ročně,” řekl Lukša. Celkové zhodnocení za letošní rok fond s ohledem na vývoj ve třetím čtvrtletí očekává na úrovni 5 až 5,5 %.

Za příznivou zprávu vedení fondu zároveň považuje stanovení rozmezí takzvaného vnitřního výnosového procenta (IRR) obnovitelných zdrojů, kterým se měří výnosnost investic, na interval 8,4 až 10,6 %. Původně přitom hrozilo, že novela sníží IRR až na 6,3 %, což by výnosnost obnovitelných zdrojů ve fondu mohlo ohrozit. „Odpadla nám tak zásadní nejistota do budoucna. Fond WATT & YIELD navíc z většiny tvoří větrné elektrárny, na které se nová solární daň nevztahuje,” vysvětluje Lukša.

Definitivní konec spekulací o budoucí podpoře obnovitelných zdrojů v Česku tak ještě posiluje značnou stabilitu fondu, která je daná mimo jiné dlouhodobými smlouvami o cenách energie vyrobené větrnými a solárními elektrárnami v jeho portfoliu. „Kolísání cen elektrické energie na burzách se nás díky tomu netýká. Ať už na trhu cena za megawatthodinu roste nebo klesá, vždy předem víme za kolik námi vyrobenou energii dodáme obchodníkům. Předvídatelnost je pro investiční fond zásadní, nemůžeme si dovolit vystavovat naše investory neúměrnému riziku,” popisuje Lukša.
Manažer fondu zároveň dodává, že elektrárny WATT & YIELD jsou napojeny mimo jiné na obchodníka s elektrickou energií Nano Energies. „Našim klientům nabízíme prostřednictvím této společnosti odběr elektřiny z těch obnovitelných zdrojů, do kterých ve fondu investují.”

Kromě návratu na standardní výnosovou trajektorii s cílem dosáhnout zhodnocení 6 % ročně počítá WATT & YIELD do budoucna také s dalším rozšiřováním svého portfolia obnovitelných zdrojů. Nejbližší akvizici připravuje už na první polovinu příštího roku, čímž navýší počet svých elektráren na šest. „O detailech transakce ještě není rozhodnuto, ale už nyní je jisté, že stejně jako v případě předchozích akvizic půjde o větrnou nebo solární elektrárnu z portfolia naší mateřské skupiny PORTIVA. Ta všechny svoje obnovitelné zdroje sama projektovala a stavěla, takže se můžeme spolehnout na jejich kvalitu, výkonnost a vynikající technický stav,” říká Lukša. K financování akvizice mají sloužit mimo jiné i prostředky nových investorů. Ty se fondu daří získávat také díky letos uzavřené spolupráci se skupinou Conseq. Svoje investice však postupně navyšuje i řada stávajících investorů.

Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na portiva.cz/fond

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Nekonsolidovaný odhad aktiv pod správou skupiny přesáhl k 31. 12. 2020 6,4 mld. Kč při obratu přes 2,8 mld. korun a EBITDA 290 mil. Kč. Více na www.portiva.cz

Fotografie ke stažení zde.