Fond PORTIVA WATT & YIELD znovu míří k naplnění celoročního cíle. Obnovitelné zdroje se jen za první čtvrtletí postaraly o zhodnocení 1,56 %

Na zhodnocení fondu mělo příznivý vliv větrné počasí v úvodu roku, roli sehrála i jeho odolnost vůči vývoji hospodářského cyklu.

WATT & YIELD dále uskutečnil akvizici většinového podílu ve fotovoltaické elektrárně Kamenice nad Lipou. Celkem tak má v portfoliu už šest obnovitelných zdrojů.

Novinkou je rovněž přechod ze čtvrtletního oceňování fondu na měsíční frekvenci. Zkracuje se tak doba potřebná pro realizaci pokynů investorů.

Investiční fond WATT & YIELD dosáhl v prvním čtvrtletí 2022 zhodnocení 1,56 %. Úspěšně tak nakročil k dosažení celoročního výnosového cíle 6 %. První tři měsíce přitom obvykle patří z hlediska výroby energie v obnovitelných zdrojích ke slabším částem roku. „Období mezi letošním lednem a březnem bylo z hlediska větru v České republice nadprůměrné, což se příznivě odrazilo na výrobě našich větrných elektráren. Když k tomu přidáme standardní výkon fotovoltaických zdrojů v portfoliu fondu, mohou být investoři se vstupem do roku 2022 určitě spokojeni,” říká manažer fondu WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA Jakub Lukša.

Fond, jenž jako jediný na trhu nabízí kvalifikovaným investorům možnost zhodnocovat peníze prostřednictvím investic do výhradně českých obnovitelných zdrojů, tak v prvním čtvrtletí navázal na úspěšný rok 2021. V něm dosáhl výkonnosti 6,13 %. Od založení WATT & YIELD na podzim roku 2019 činí celkový výnos již 15,56 %. „Jednou z hlavních výhod fondu je jeho odolnost vůči vývoji hospodářského cyklu a stabilita v čase. Fotovoltaické i větrné elektrárny v našem portfoliu dodávají energii za předem sjednané předvídatelné ceny bez ohledu na to, zda ekonomika zrovna roste, nebo klesá,” uvádí Lukša.

Kromě atraktivního výnosu přineslo první čtvrtletí 2022 také rozšíření portfolia fondu WATT & YIELD. Akvizice většinového podílu ve fotovoltaické elektrárně Kamenice nad Lipou za řádově několik desítek milionů korun představuje již šestý obnovitelný zdroj v majetku fondu. Nyní tak zhodnocování prostředků investorů ve fondu WATT & YIELD zajišťují celkem tři větrné a tři fotovoltaické elektrárny na různých místech České republiky. Čistá hodnota aktiv fondu činí téměř 400 milionů korun.

Již na třetí čtvrtletí 2022 přitom fond připravuje akvizici dalšího fotovoltaického zdroje, tentokrát v jihočeské obci Roudné. Celkový instalovaný výkon elektrárny činí 2,7 MWp.

Další novinkou fondu je přechod ze čtvrtletního oceňování na měsíční frekvenci. Investoři tak mohou od dubna vstupovat do fondu a nabývat investiční akcie každý měsíc, čímž se značně zkracuje doba realizace jejich pokynu. Současně lze na měsíční bázi sledovat vývoj hodnoty investiční akcie.

Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na portiva.cz/fond.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činí 9,8 miliardy korun při obratu přes 2,8 mld. korun a EBITDA 520 mil. Kč. Více na www.portiva.cz

Fotografie obnovitelných zdrojů stažení zde.

Fotografie Jakuba Lukši zde.