Zaměření na obnovitelné zdroje se fondu PORTIVA WATT & YIELD vyplácí. Investorům loni přinesl zhodnocení přes 10 % a zvyšuje svůj výnosový cíl

  • Investiční fond PORTIVA WATT & YIELD dosáhl v roce 2022 zhodnocení 10,3 %. Původně plánovaný 6% výnosový cíl překonal již po třech čtvrtletích.
  • Za výbornými výsledky fondu stojí dlouhodobě stabilní výkon obnovitelných zdrojů energie v jeho portfoliu a také aktuální situace na trhu s elektřinou.
  • Fond nově zvyšuje svůj výnosový cíl na 8 %. K jeho naplnění mají přispět aktualizované kontrakty na dodávky energie, do kterých se již naplno promítnou vyšší ceny na trhu.
  • Mezi investory je o ryze české obnovitelné zdroje velký zájem. Objem aktiv pod správou fondu vzrostl za poslední rok o bezmála dvě třetiny na více jak 600 milionů korun.

Investiční fond WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA přinesl v roce 2022 investorům zhodnocení 10,3 %. Nad očekávání dobrý výsledek jediného fondu kvalifikovaných investorů zaměřeného na obnovitelné zdroje energie nacházející se na území ČR završilo úspěšné čtvrté čtvrtletí. V něm fond dosáhl výnosu 4,2 %.

Kromě dlouhodobě stabilního výkonu solárních a větrných elektráren se do výsledku fondu loni promítl také růst cen na trhu s elektrickou energií. Pozitivní vliv vysokých výkupních cen elektřiny na výkonnost fondu bude přetrvávat i nadále, i proto WATT & YIELD zvýšil svůj výnosový cíl na 8 %. „Výhodou fondu je stabilita, nezávislost na vývoji ekonomiky a značná předvídatelnost, které dosahujeme vhodnou diverzifikací našich zdrojů. Uplynulý rok potvrdil, že tato strategie funguje a přináší našim klientům atraktivní zhodnocení. Navýšení celoročního výnosového cíle je proto logickým krokem,“ vysvětluje manažer fondu WATT & YIELD Jakub Lukša.

Poslední kvartál roku 2022 přinesl kromě vynikajícího zhodnocení také rozšíření portfolia fondu. WATT & YIELD v listopadu získal podíl ve fotovoltaické elektrárně v jihočeské obci Roudné, která dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. V roce 2022 tak došlo ke dvěma akvizicím, a to v souladu s dlouhodobým plánem. Portfolio fondu nyní zahrnuje čtyři fotovoltaické a tři větrné elektrárny.

„S dalším rozšiřováním našeho portfolia počítáme i pro rok 2023. Obnovitelné zdroje energie vnímáme nejen jako dlouhodobě stabilní investiční příležitost nezávislou na hospodářském cyklu, ale důležitý je také jejich výrazný přesah do oblasti udržitelnosti a energetické bezpečnosti, což oceňuje čím dál více investorů,“ říká Jakub Lukša s tím, že fond ke konci roku 2022 spravoval aktiva již přes 600 milionů korun. To je o téměř dvě třetiny více než před rokem.

Mezi zdroje WATT & YIELD by se v budoucnu měly zařadit mimo jiné i zcela nové solární elektrárny, jejichž výstavbu plánuje v letošním roce zahájit mateřská společnost PORTIVA v Česku i zahraničí. Více informací o fondu WATT & YIELD získáte na portiva.cz/fond

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 30. 6. 2022 9,3 miliardy korun při obratu 1,6 mld. korun a EBITDA 644 mil. Kč. Více na www.portiva.cz

Fotografie obnovitelných zdrojů stažení zde.

Fotografie Jakuba Lukši zde.