Větrná elektrárna
Větrná elektrárna

VTE Veselí u Oder

Jedná se o 2 elektrárny v jedné lokalitě.
Platí zde výškové omezení na 80 m z důvodu blízkosti letiště Ostrava – Mošnov.

Dodavatel: Vestas
Typ: V90
Výška: 80 m
Rotor ø: 90 m

Adresa Veselí u Oder, Česká republika
Instalovaný výkon 4 MW
Licence do 2032
Mapa České republiky

První větrná elektrárna na území Moravskoslezského kraje.