Martech

Celkem 4 teplárny sestávají ze souboru plynových kotelen, kogeneračních jednotek a potřebné distribuční infrastruktury. Zásobují teplem kanceláře, průmyslové parky a hlavně celkově 40 tisíc obyvatel ve městech
Šternberk, Uničov, Moravská Třebová a Břidličná. Vedle toho ročně vyrobí i 14 GWh elektřiny.