Photovoltaic Power Plant
Photovoltaic Power Plant

Borek PVPP

Supplier: REC
Number of PV panels: 4590

Address Borek, Czech Republic
Installed power 1 MWp
License until 2034
Mapa České republiky

Elektrárna s minimálními náklady na sečení trávy. O úklid se tady stará stádo oveček.