Wind Power Plant
Wind Power Plant

Lipná WPP

Supplier: Vestas
Type: V90
Height: 105 m
Rotor ø: 90m

Adress Lipná, Czech Republic
Installed power 2 MW
License until 2032
Mapa České republiky

Asi 2 km od elektrárny se nachází větrný park 4 starších elektráren o výšce Around 2 km from the power plant there is a wind farm of four older power plants with a height of approximately 30 m.