Tým skupiny Portiva posílil Jakub Lukša

V čele fondu WATT & YIELD bude jeho cílem zajistit další růst a získat nové investory.

Do investiční skupiny PORTIVA nastupuje na pozici manažera fondu WATT & YIELD Jakub Lukša.

Jeho úkolem je řídit fond WATT & YIELD, rozvíjet distribuční síť a navýšit počet investorů zajímajících se o obnovitelné zdroje a nemovitosti.  

Do skupiny Portiva přichází Lukša po 9 letech působení v advokacii a manažerských pozicích v oblasti financí a regulace.

Po většinu své dosavadní kariéry působil Jakub Lukša jako advokát. Zaměřoval se například na zastupování klientů před soudy a správními orgány. Poskytoval také právní poradenství finančním institucím. Od roku 2014 se věnuje zejména oblasti regulace finančních trhů. Působil na pozicích compliance, manažera rizik a statutárních a dozorčích orgánech společností z oblasti kapitálových trhů. Podílel se na podpoře stovek finančních poradců a rozvoji distribuce.
Kromě rozvoje distribuční sítě v rámci investiční skupiny PORTIVA bude mít Lukša na starosti řízení fondu i zvyšování počtu investorů. „Regulatorní a legislativní podmínky fondu jsou perfektně nastavené. Chtěl bych se věnovat propagaci fondu, jeho růstu a navyšování počtu investorů. Dále se zaměříme i na nastavení komunikace směrem ke klientům.“ říká Jakub Lukša.

Jakub Lukša Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Právo a právní věda. V roce 2016 složil advokátní zkoušky. V roce 2018 získal certifikát kvalifikovaných finančních poradců European Financial Planning Association (EFPA). Ve volném čase se věnuje rodině, běhu, plavání. Jezdí na motocyklu, patří mezi příznivce ferrat a horské turistiky.

Více o Jakubovi Lukšovi na jeho profilu na sociální síti LinkedIn.
Fotografie Jakuba Lukši jsou k dispozici zde.

Fond WATT & YIELD je butikovým fondem pro kvalifikované investory, jehož základem je kombinace obnovitelných zdrojů a nemovitostí v České republice. Spojuje tak v sobě výhody realitního a energetického fondu. Celkem teď fond vlastní pět obnovitelných zdrojů, většinu tvoří větrné elektrárny, které do jeho portfolia vkládá Portiva. Investorům fond nabízí roční výnos v průměru 6 % ročně a také přístup k dalším exkluzivním výhodám. Hodnota aktiv po druhém čtvrtletí roku 2021 překonala 330 milionů.  Cílová velikost fondu je 3 miliardy korun. Více na portiva.cz/fond