Finance

Od roku 2019 je součástí skupiny Portiva také fond pro kvalifikované investory PORTIVA FONDY SICAV a.s. se svým podfondem WATT & YIELD zaměřeným na investice do obnovitelných zdrojů energie. Podfond, do něhož nyní spadá několik větrných a solárních parků, v roce 2022 přinesl investorům čistý výnos 10,3 %. Výrazně tak překonal svůj navýšený výnosový cíl 8 % p.a.

Seznamte se s naším fondem blíže.