Finance

Od roku 2019 je součástí skupiny Portiva také fond pro kvalifikované investory PORTIVA FONDY SICAV a.s. se svým podfondem WATT & YIELD zaměřeným na investice do obnovitelných zdrojů energie. Podfond, do něhož nyní spadá několik větrných a solárních parků, v roce 2020 přinesl investorům čistý výnos 7,9 %. Výrazně tak překonal výnosový svůj cíl 6 % p.a.

Seznamte se s naším fondem blíže.